zp-cs.pl - Gramy z powołania

Komendy CS

// PORUSZANIE SIĘ , DZIAŁANIE

"+forward" - do przodu
"+back" - do tyłu
"+moveleft" - w lewo
"+moveright" - w prawo
"+speed" - chodzenie
"+duck" - kucanie
"+jump" - skakanie
"+use" - użyj
"impulse 100" - latarka
"impulse 201" - spray logo (malowidło)
"+showscores" - pokaż statystyki
"+voicerecord" - włącz mówienie

   

Bindowanie klawiszy

Bindowanie klawiszy to przypisanie komendy (lub komend) do wybranego klawisza na klawiaturze (lub przycisku na myszce). Wszystkie bindy wpisujemy w konsoli [~] albo w pliku konfiguracyjnym gry - config.cfg, ewentualnie w swoim pliku configuracyjnym i po przejściu do gry wpisujemy: exec nazwanaszegopliku.cfg. Jeśli chcesz przypisać do klawisza więcej niż tylko jedną komendę, musisz oddzielić je od siebie średnikiem.

 

Schemat:

bind "klawisz" "komenda"

 

Przykłady:

bind "mouse1" "+attack"

bind "enter" "messagemode"

bind "KP_HOME" "m4a1; primammo"
   

Seal Team 6 (CT)

Seal Team 6 (CT) - (znana później jako DEVGRU) została założona w 1980 pod dowództwem Pułkownika Richard'a Marcincko. ST-6 jest stale w stanie gotowości na wypadek ataków na amerykańskie cele na świecie.

   

SAS (CT)

Znana jednostka brytyjska została założona podczas II Wojny Światowej przez David'a Stirling'a.Ich rola podczas II WS było zbieranie informacji na tyłami wroga, sabotowanie ataków i zabijanie ważnych ludzi.

   

GIGN (CT)

GIGN (CT) - Francuska elitarna jednostka Anty-Terrorystyczna, założona by szybko reagować przeciwko dużym przedsięwzięciom terrorystycznym. Składający się z mniej niż 100 ludzi GIGN zdobył swoja reputację dzięki wielu udanym operacjom.

   

Strona 3 z 6